BÖRNER A SPOL., TOVÁRNA NA RAZIDLA A BARVY

Vratislavická firma Börner a spol. vyráběla značkovací razidla pro označování beden, pytlů, sudů a jiných obalů. Už méně pravděpodobné je, že by také vyráběla razítkovací barvy, zmiňované v hlavičce firmy. Barvy nejspíš pouze prodávala ke svým razidlům.

Propagační leták, zřejmě z roku 1947, kdy již podnik podléhal národní správě, uvádí, že je jedinou specializovanou továrnou v republice na značkovací razidla.

Protože leták zároveň zmiňuje, že zaměstnává odborníky s 25-letými zkušenostmi, lze předpokládat, že firma se jménem „BÖRNER“ v názvu zde působila již nejméně ve dvacátých letech, tedy před 100 lety.

Na stránkách městského obvodu ve složce Vratislavická historie v datech se lze dočíst, že v roce “1948 byly do nově zřízeného kombinátu drobných výrobců začleněny firmy Jung – keramika, Börner – výroba razidel a Pfeifer – dnes šamotárna”. U firmy Börner je poznamenáno, že následně (po začlenění do kombinátu) tato provozovna vyhořela. Škoda.