Filtrační pěnové materiály

Speciální filtrační pěna se s úspěchem využívá pro mechanickou filtraci jak kapalin, tak plynů. Pro kapalinovou filtraci jsou filtrační materiály zabarveny modře, pro filtraci vzduchu a plynů černě. Objemová hmotnost filtrační pěny činí cca 22 kg/m3.
Materiálové složení filtračních molitanů je tvořeno lehčenou polyuretanovou pěnou typu retikulovaných polyeterů. Retikulace je proces, při kterém dochází k mřížkování (síťování) materiálu explozí. Pěnám s plně otevřenou strukturou se výbuchem dodatečně zprůchodní stěny základní buněčné struktury pěn tak, že zbude pouze mřížková struktura. 

Kapalinová filtrace, biomolitan

Vlastnosti filtrační pěny umožňují svoji strukturou kalibrovaných plně otevřených buněk jak mechanickou filtraci, tak filtraci biologickou. Ta je podmíněna vytvářením bakteriálních kultur v trojrozměrné struktuře filtračního materiálu. Proto je tento materiál často označován jako biomolitan, příp. filtrační molitan.

Výhody:

 • velká filtrační plocha
 • snadné čištění filtrů
 • schopnost zachytávat drobné i hrubé nečistoty
 • vodě nepodléhají ani se v ní nerozkládají, jsou ideální pro filtraci vod
 • rezistentní vůči olejům a benzínu
 • snadné krájení nožem, vysekávání, lepení apod.
Použití:
 • filtrace v čistírnách odpadních vod
 • filtrace bazénů 
 • filtrace koupacích a zahradních jezírek
 • filtrace sladkovodních i mořských akvárií
Základní typy podle stupně propustnosti:
 
Podle hrubosti resp. velikosti pórů buněk filtrační pěny dělíme tyto materiály na čtyři základní typy. Měřítkem rozlišení je počet pórů na palec (PPI – pores per inch).
PPI 10 – nejhrubší (10 pórů na palec)
PPI 20
PPI 30
PPI 45- nejjemnější (45 pórů na palec)
 

Vzduchová filtrace

Vlastnosti filtrační pěny umožňují svojí strukturou mechanickou filtraci vzduchu a jiných plynů.
 
Výhody:
 • velká filtrační plocha
 • snadné čištění filtrů
 • schopnost zachytávat drobné i hrubé nečistoty
 • snadné krájení nožem, vysekávání, lepení apod
Použití:
 • ve vzduchotechnice, kde fungují jako mechanické filtry nečistot obsažených ve vzduchu
 • klimatizace
 • automobilové filtry 
 • kompresory a kompresorovny
 • filtry do vysavačů, sekaček a pod. 
Základní typy podle stupně propustnosti:
 
Podle hrubosti resp. velikosti pórů buněk filtrační pěny dělíme tyto materiály na tři základní typy. Měřítkem rozlišení je počet pórů na palec (PPI – pores per inch).
PPI 10 – nejhrubší (10 pórů na palec)
PPI 20
PPI 30
PPI 45
PPI 60
PPI 80 – nejjemnější (80 pórů na palec)
 
 
Na obrázku jsou seřazeny filtrační  molitany zdola od nejhrubšího (PPI 10) po nejjemnější (PPI 80).