Kongres vexilologů

Naše poděkování

Ve dnech 22.-24.6.2012 uspořádala LIBEA, s.r.o. 5. Český národní vexilologické kongres v Liberci. Součástí kongresu byla vernisáž výstavy PRAPORY A VLAJKY VE SBÍRKÁCH SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI, která se uskutečnila v prostorách muzea.

Vernisáže výstavy a kongresu vexilologů, který se konal pod záštitou statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje paní Ing. Lidie Vajnerové MBA, se zúčastnila i řada zahraničních hostů ze Slovenska, Polska, Německa, Ruska a Kanady.

Vedle Libereckého kraje patří naše poděkování za podporu kongresu a zejména výstavy rovněž primátorce statutárního města Liberec paní Martině Rosenbergové.

Zajímavé kongresové přednášky zazněly v sobotu v Severočeském muzeu a v neděli ve Střední odborné škole v Jablonecké ulici v Liberci. Náš dík proto patří oběma institucím za vytvoření příjemných podmínek pro činnost kongresu. Poděkování a uznání zasluhují také všichni účastníci, kteří vystoupili se svými odbornými přednáškami.

Kongresový program přispěl i k bližšímu poznání Libereckého kraje a to nejenom statutárního města Liberec, ale i frýdlantského výběžku. Děkujeme všem účastníkům 5. Českého národního vexilologického kongresu a věříme, že si z města pod Ještědem odvezli příjemné zážitky a mnohá poznání.

Autor televizní reportáže: GENUS TV a.s.

Výstavní katalog

U příležitosti výstavy PRAPORY A VLAJKY VE SBÍRKÁCH SEVEROČESKÉHO MUZEA vydalo Severočeské muzeum v Liberci výstavní katalog. Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 22. června 2012 od 17.00 hodin v libereckém muzeu jako součást 5. Českého národního vexilologického kongresu.

Fotografie na přední straně obálky zobrazuje Korouhev libereckých umělců z roku 1888.

Výstava v Severočeském muzeu byla první samostatnou specializovanou vexilologickou výstavou od dob vzniku Československé republiky do dneška a trvala od 22.6. do 16.9.2012. Na výstavě byl představen čerstvě restaurovaný hedvábný benátský gondolový prapor z roku 1563 s malbou motivu Narození Panny Marie a čtyř evangelistů, který muzeum získalo do svých sbírek v roce 1910.

Partneři kongresu

Severočeské muzeum v Liberci – http://www.muzeumlb.cz/

Střední odborná škola v Liberci – http://sosliberec.cz/