LIBEA VYDALA SVOJI 4. KNÍŽKU

Po naučných a návodných publikacích jak správně používat a vyvěšovat vlajky a prapory a po brožuře o historii naší státní vlajky, vydala Libea tentokrát reprezentativní obrazovou knihu o našich výrobcích vlajek v 19. století. Největší prostor je věnován Jindřichu Trenkwaldovi (1820-1896) a jeho synu Janovi, největším výrobcům praporů té doby. Z jejich dílny mohlo vzejít více než 1900 praporů. V katalogu publikace je z nich uvedeno 323, které se podařilo doposud zjistit. Mnohé z nich jsou rovněž obsaženy v obrazové příloze knihy kvalitními reprodukcemi na křídovém papíře.

Obr. 1 – Jindřich Trenkwald na obraze svého bratra malíře Josefa Matyáše Trenkwalda

 

 2. obr. – Ukázka z knížky

 

3. obr. – Ukázka z knížky