ODEŠEL PŘEDNÍ ČESKÝ VEXILOLOG PAVEL FOJTÍK

V neděli 26. března 2023 zemřel ve věku 68 let Mgr. Pavel Fojtík. Členem České vexilologické společnosti byl prakticky od jejího založení v roce 1972 a ve výboru zastával v průběhu 50 let řadu funkcí. Od roku 1996 byl rovněž členem expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Vystudoval dokumentární tvorbu na FAMU a vedl archiv Dopravního podniku hl. m. Prahy. Mimo jiné byl autorem dokumentárního filmu „Symboly české nezávislosti“ a spoluautorem publikace Vlajky, prapory a jejich používání (2004, 2013), které vydala naše firma LIBEA.

Pavel Fojtík se zasloužil o rozvoj ČVS a české vexilologie vůbec. Svou odborností a erudicí byl respektovanou osobností české vexilologie. Byl přátelský a ochotný poradit a pomoci, což se týkalo i spolupráce s LIBEOU.

Na schůzi výboru 4. března jsme mu předali z naší výroby 10 praporků mikrostátu Rewaston, který před 50 lety Pavel Fojtík „vyhlásil“ se svými spolužáky a kamarády. Ještě v březnu se mělo uskutečnit setkání přátel Rewastonu k jubileu založení. A tak se fotografie s praporkem klukovského snu stala poslední vzpomínkou na přítele vexilologa Pavla Fojtíka.

Publikace