Půlstoletí organizované české vexilologie

Před 50 lety, přesně 29. ledna 1972, proběhla ustavující schůze Vexilologického klubu v Praze, Na Chmelnici. Iniciátorem založení klubu byl doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc., vexilolog, kartograf a vysokoškolský pedagog, který kolem sebe vytvořil skupinu zájemců o studium vlajek. K zakládajícím členům patřili zejména Ing. Aleš Brožek, Ing. Josef Česák, Mgr. Pavel Fojtík, Jiří Hlaváček, Jiří Januš, Jaroslav Klement, Ing. Michael Kroupa, CSc., Jiří Louda, Ing. Jaroslav Martykán a PhDr. Zbyšek Svoboda.

Členové výboru ČVS a pamětníci se vrací „na místo činu“ – Na Chmelnici v Praze

Časopis Vexilologie

Od svého počátku vydával Vexilologický klub svůj tištěný zpravodaj pod názvem Vexilologie, a to 4 čísla ročně. Za 50 let svého působení to činí úctyhodných 200 čísel.

Zpočátku byl zpravodaj pro své členy hlavním zdrojem informací o vlajkách. Byl také hlavním prostředníkem výměny informací se zahraničními kolegy v době, kdy nebyl internet ani mobily. Docent Mucha dokonce prohlásil: „Založil jsem možná spíše klub kvůli zpravodaji než zpravodaj kvůli klubu.“

 

Člen FIAV

Kolekce vlajek členů výboru, vlajky čestného člena a vlajky revizora ČVS

V roce 1993 se Vexilologický klub zařadil do rodiny FIAV (Mezinárodní federace vexilologických asociací) jako 29. člen. Dnes je ve FIAV sdruženo více než 50 organizací.

Národní vexilologické kongresy

Čeští vexilologové pořádají od roku 1996 každé 4 roky národní vexilologické kongresy (1996 Hradec Králové, 2000 Ústí nad Labem, 2004 Plzeň, 2008 Přibyslav, 2012 Liberec, 2016 Ústí nad Orlicí a zatím naposledy Frýdek-Místek), jejichž výstupem jsou vždy sborníky přednášek.

Česká vexilologická společnost

V dubnu 2005 rozhodla 34. výroční členská schůze Vexilologického klubu o jeho přejmenování na Českou vexilologickou společnost (ČVS).

Národní registr vlajek a praporů

ČVS vede Národní registr vlajek a praporů, který eviduje vlajky a prapory, garantuje jejich odbornou správnost a zaručuje, že do registru nebudou vloženy vlajky shodné apod.