SVISLÉ ZAVĚŠENÍ VLAJEK

Výběr typů konfekce pro svislé zavěšení vlajek:
– plastové karabiny (odolné do -40°C) slouží k uchycení vlajky na lanko vlajkového stožáru nebo na vlajkovou klipsu
– konfekce vlajky s horním průvlečným tunelem a plastovými karabinami je určena pro vlajkové stožáry s výložníkem
– horní průvlečný tunel slouží pro zasunutí žerdě (tyčky) pro korouhve, případně pro provlečení lanka nebo šňůry
– průvlečné tunely na obou kratších stranách slouží při potřebě napnutí obou konců vlajky
Konfekce svisla