Už jste slyšeli o Zambezii? My donedávna taky ne, ale vyrobili jsme její historicky první vlajku!

Libea vyrobila historicky první vlajku Zambezie

Zambezijská vlajka ještě horká z tiskárny

Libea měla po akcích jako rekordní česká vlajka ke 100. výročí založení Československa a nejslavnější česká vlajka z hokejového Nagana v „devadesátém šestém“ zase jednou neopakovatelnou příležitost zapsat se do dějin. V naší Továrně na vlajky jsme vyrobili historicky první vlajku Zambezie.

Když nikdo neví, kde to hledat

Počátkem roku se na nás obrátil Petr Exner (významný český vexilolog a člen výboru České vexilologické společnosti, které má naše firma také tu čest být členem) s nabídkou na spolupráci. Jednalo se o výrobu prototypu úplně nové vlajky pro nás do té doby neznámé země s (do jisté míry povědomě znějícím) názvem Zambezie. Pro začátek jsme se museli spokojit s informací, že se jedná o oblast v Africe, a že se určitě nejedná o americký „animák“ pro děti, jak se nám snažil vševědoucí Google vnutit.

Trocha zeměpisu a historie země zvané Zambezie

Mapa Zambezie, zdroj: https://www.unpo.org/

A protože je nad slunce jasné, že drtivá většina Čechů bude stižena obdobnou neznalostí jako my, dovolím si takové malé historicko – geografické okénko. Zambezie je oblast v jižní Africe – našli byste ji severně od pouště Kalahari v povodí řeky Zambezi. Vzhledem k tomu, že se historicky jednalo o strategicky poměrně nezajímavé území, se tato oblast ještě dnes řadí mezi ty chudší a málo rozvinuté, kde byste marně hledali třeba i železniční trať.

Oblast Zambezie spadala v dobách kolonizace černého kontinentu pod britskou nadvládu, posléze byla rozdělena mezi Namibii, Botswanu a Zimbabwe. Zambezijci dnes žijí roztříštěně na území těchto států, které příliš nepodporují jejich národní cítění. Před úplným zánikem se svou kulturu snaží zachránit hrstka Zambezijců reprezentovaných organizací pojmenovanou Movement for the Survival of the River Races of Zambesia (Hnutí za záchranu říčních národů Zambezie). To se stalo v polovině roku 2020 členem Organizace nezastoupených států a národů (anglicky Unrepresented Nations and Peoples Organization – UNPO). Pokud byste chtěli vlajku Zambezie vidět naživo, doporučuji si udělat výlet do Haagu, kde ji s největší pravděpodobností uvidíte vlát na jednom ze stožárů umístěných před sídlem UNPO.

Každá vlajka má svou symboliku – zambezijská není výjimkou

Vlajka Zambezie

Prototyp Zambezijské vlajky byl vytvořen na základě návrhu Petra Exnera, který jako východisko pro jeho tvorbu použil provizorní vlajku Hnutí tvořenou nevexilologickým spojením fotografie vodní plochy s květy leknínů a pruhů u horního okraje listu vlajky. Fotografie byla následně nahrazena vexilologicky správnější variantou s kresbou jediného leknínu s listem.

List vlajky tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, vlnitý bílý a zvlněný modrý, v poměru 1 : 4 : 7. V bílém pruhu jsou umístěny tři vodorovné vlnité pruhy: černý, žlutý a hnědý, jejichž šíře odpovídá patnáctině šířky listu. V žerďové části modrého pruhu je umístěn bílý květ leknínu se zeleným listem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Zelená barva na vlajce představuje vegetaci, černá africký kontinent, žlutá zlato a přírodní bohatství země a hnědá zemi. Modrá barva a leknín odkazují na to, že se jedná o říční kmeny, jejichž život je neodmyslitelně spjatý s ekosystémem řek. Tři barevné pruhy představují tři hlavní řeky Zambezie – Zambezi, Cuando/Chobe a Okawango.