VLAJKY A PRAPORY PŘI STÁTNÍM SMUTKU

Státní smutek se VLAJKOU vyjadřuje jejím spuštěním na půl žerdi. To se týká státní vlajky, která byla v době vyhlášení státního smutku vztyčena na vlajkovém stožáru. Děje se tak za ranního úsvitu (svítání). Pokud je vedle státní vlajky vztyčena na sousedním stožáru další vlajka, spustí se i tato na půl žerdi tak, aby obě (nebo všechny) vlajky vlály ve stejné výšce. Se západem slunce se státní vlajka opět vytáhne vzhůru.

Smutek vyjádřený státní vlajkou

Pokud v době vyhlášení státního smutku není státní vlajka na vlajkovém stožáru vztyčena, má se nejdříve důstojně vztyčit na vrchol stožáru, kde se nechá asi 5 vteřin vlát a teprve potom se pomalu spustí na půl žerdi. Při ukončení státního smutku se státní vlajka pomalu vztyčí až na vrchol stožáru, kde se může ponechat vlát nebo se opět pomalu spustí a důstojně sejme.

Postup při vyjádření smutku státní vlajkou

Státní smutek se PRAPOREM vyjadřuje tak, že se vedle českého praporu vyvěsí ještě černý smuteční prapor. V této dvojici pak musí být český prapor jako státní symbol na čestném místě, to je vlevo při pohledu na zdobenou budovu. Pokud nelze při státním smutku vyvěsit současně český prapor a smuteční prapor (např. je k dispozici na budově jediný držák), pak se vyvěšuje jen černý prapor.

Smutek vyjádřený prapory

NENÍ PŘÍPUSTNÉ:

  • vztyčovat státní a smuteční vlajku současně na jednom stožáru
  • prostrčit žerď rukávem praporu tak, aby část žerdi trčela ven (prapor nelze spustit na půl žerdi)
  • státní vlajka ani její napodobenina nesmí být na znamení smutku zahalena smutečním závojem nebo opatřeba černou stuhou

 

Čerpáno z publikace Vlajky, prapory a jejich používání, kterou v roce 2013 vydala Libea, s. r. o. ve spolupráci s Českou vexilologickou společností