Jak správně vyvěsit českou vlajku?

Blíží se dva významné české státní svátky – 28. říjen – Den vzniku Československa a 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii. A to je samozřejmě příležitost pro vyvěšení státní vlajky. Jak se v posledních letech ukazuje, vyvěšování státní vlajky při příležitosti státního svátku už není doménou pouze samosprávných celků, úřadů či škol, jimž mimochodem tuto povinnost ukládá zákon, ale stále více i soukromých osob.

Pokud už se do této bohulibé činnosti pustíme, je třeba mít na paměti, že vyvěšování státních vlajek a praporů má svá pevně stanovená pravidla, ze kterých může jít obyčejnému smrtelníkovi hlava kolem. Cílem tohoto článku je vypíchnout alespoň ta nejpodstatnější.

Vlajka, nebo prapor?

Mnozí mají za to, že vlajka a prapor jsou synonyma. Ovšem není tomu tak. Základním rozdílem je, že vlajka se vytahuje na stožár pomocí lanka, k němuž je přichycena např. karabinami. Naproti tomu prapor je připevněn k dřevěné žerdi např. pomocí návleku.

Pravidlo bílá nahoře – bílá vlevo

Vlajku či prapor můžeme vyvěsit buď ve vodorovném provedení, nebo svislém. Vždy je ale nutné dodržet jejich správnou orientaci. Ve vodorovném provedení je vyvěšujeme vždy bílým pruhem nahoru, přičemž modrý klín je u stožáru / žerdi.

 

Ve svislém provedení (pověšené například jako korouhev na kolmém rámu) musí být bílý pruh vlevo (z pohledu pozorovatele), špička klínu směřuje dolů.

 

Pravidlo červená k budově – bílá do ulice

Prapor na vodorovné žerdi

Toto pravidlo nelze dokonale dodržet v případě tzv. vodorovné žerdě připevněné k budově, kdy prapor směřuje kolmo k budově. Tehdy orientujeme červený pruh k fasádě a bílý „do ulice“.

Prapor na šikmé žerdi

 

Obdobně dodržíme toto pravidlo v případě šikmé žerdě, kdy je červený pruh opět blíže k budově, zatímco bílý do ulice, potažmo nahoře.

 

 

Čestně a důstojně

Naše státní vlajka musí být vždy vztyčena na nejčestnějším místě, stožár by měl být umístěn před hlavním vstupem do budovy. Státní vlajka se na stožár vztyčuje co nejrychleji a spouští co nejpomaleji, přičemž se nikdy nesmí dotknout země ani vodní hladiny. Během vztyčování a spouštění vlajky je možné při slavnostních příležitostech hrát státní hymnu. Vlajce vzdáváme čest čelním pohledem, pánové smeknou klobouk, dámy si mohou pokrývku hlavy ponechat.

Zásadně nezdobit

Vlajkový stožár ani žerď nikdy nedoplňujeme žádnými ozdobami, státní vlajku nikdy nevztyčujeme na jeden stožár spolu s jinou vlajkou. Na list vlajky by se neměli umísťovat další státní symboly, znaky, natož texty, obrázky, stuhy, květiny, smuteční závoje apod.

Některá pravidla je těžké dodržet

Vlajka se vztyčuje po východu slunce a spouští do západu slunce. V noci se vlajka nevyvěšuje. Má-li být v noci výjimečně vztyčena (státní návštěvy, slavnosti), měla by být osvětlena a zabezpečena před odcizením. Z praxe víme, že toto pravidlo se téměř výlučně nedodržuje, zvláště v případě institucí, které s oblibou a z praktických důvodů vyvěšují státní vlajku v předvečer státního svátku (druhý den je přeci volno) a svěšují ji až následující den.

Čistá vlajka je vaší vizitkou

Vlajka se udržuje v čistotě a dobrém stavu. Při větším opotřebení je třeba ji nahradit novou. Nepoužitelné vlajky se důstojně spálí, případně je možné je pietně uložit do země.

Tolik alespoň základní pravidla. Zvídavý čtenář lačnící po dalších informacích se může začíst do daleko obsáhlejší publikace Vlajky, prapory a jejich používání, ze které jsme čerpali i my.

 

Vyberte si z naší nabídky variant české vlajky a vlajkového příslušenství:

 

Zdroj:

 

Podívejte se na video, jak se vyvěšuje u nás před firmou…